Chimyung Kwan is aangesloten bij Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG). De FOG is een vereniging die is opgericht in 1982 met als doel een federatief verband te vormen van de landelijke sportbonden op het gebied van gevechtskunsten.

Uit onderzoek blijkt dat een regelmatige beoefening van vechtsport leidt tot:sterke angstvermindering

 • meer doorzettingsvermogen
 • meer toewijding
 • grotere autonomie
 • verbetering van de zelfcontrole
 • vermindering van gevoelens van kwetsbaarheid
 • een grotere sociale betrokkenheid
 • hogere tolerantie
 • grotere aanpassingsbereidheid

Sport in het algemeen is een belangrijk onderdeel van de samenleving omdat:

 • het de gezondheid van mensen bevordert
 • het identiteit verschaft
 • het mensen een kans geeft ‘om mee te doen’
 • het bouwt aan (zelf)vertrouwen
 • het bijdraagt aan de vergroting van sociale vaardigheden
 • het in belangrijke mate bijdraagt aan de verspreiding van waarden en normen