Chimyung Kwan en haar leden conformeren zich aan de reglementen zoals opgesteld door Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN). Dit is ter bevordering van een hoog niveau van training en ter bescherming van de leden en de school. Er is altijd sprake van fysiek contact en het gevaar van blessures bij het uitoefenen van de technieken, door met respect voor elkaar te trainen beperken wij dit risico tot een minimum. Bij het niet naleven, het in gevaar brengen van een ander of jezelf, een ander in verlegenheid te brengen en pesterijen binnen de school of daarbuiten, zullen er direct maatregelen genomen worden.

 

Statuten, Reglementen en Documenten JHKBN