JHKB Nederland

Sportiviteit, plezier, zelfbewustzijn, zelfontwikkeling, wederzijds respect en veiligheid zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen wij het Jungki Hapkido en Kuhapdo willen beoefenen. Een organisatie met een cultuur waarbinnen iedereen kan groeien en zich verder kan ontwikkelen. De JHKBN is er voor alle beoefenaars.

www.jhkbn.nl