Tanomo Saigo

 

Saigo Tanomo was de leraar van Jikoro Kano (Judo) en Sokaku Takeda. Saigo Tanomo heeft later hij de naam Hoshina Cikanori aangenomen.
Op 12 mei 1898 tijdens een verblijf en training onder leiding van Hoshina Cikanori heeft Sokaku Takeda het volgende gedicht ontvangen:

‘Mensen, weten ze dat? Hoewel je de stroom van een rivier kunt aanraken, er is geen merkteken op het water achtergelaten’.

 

Sokaku Takeda (Daito Ryu Aiki-Jitsu heeft zowel Morhei Ueshiba (Aikido) als Choi, Yong Sul (Hapkido) opgeleid.
Het grote verschil tussen Aikido en Hapkido is dat Aikido grote circels heeft en daardoor traag is en meer als demonstratiestijl, terwijl de Hapkido kleine circels heeft en daardoor snel is en meer als gevechtsstijl.